5 biện pháp bảo vệ bản thân khi ô nhiễm không khí ở mức báo động


Những năm gần đây vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng. Chỉ số chất lượng không khí AQI hồi đầu năm 2019 luôn được cảnh báo ở mức không lành mạnh. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, bạn có thể áp dụng những biện pháp sau.